Βιβλία

Χαρακτηρισμός Βιβλίου
Είδος Βιβλίου
Το 13ο υπόγειο (Βαγγέλης Μπέκας)
Η συνείδηση του απελεύθερου και τα όρια της ελευθερίας
Ο ήχος του ακάλυπτου ? Έξι κοινόχρηστες ιστορίες
Με μοναδικό φακό το ίδιο το μάτι Με αδιαμφισβήτητα καλοχωνεμένη…
Η ανάκριση (Ηλίας Μαγκλίνης)
«Κωστή, [...] η Μαρίνα είναι όλη δική σου. Από σένα πήρε. Μόνο από σένα».