Εκδηλώσεις για Ενήλικες

Μεμονωμένες εκδηλώσεις της Βιβλιοθήκης ή φιλοξενούμενες
Φίλτρα Αναζήτησης
φωτογραφία με υπολογιστή
28/03/2019 11:30
Δ.Κ.Β.Σ., 2ος όροφος
Με τον καθηγητή πληροφορικής Βαγγέλη…
φωτογραφία με υπολογιστή
26/03/2019 11:30
Δ.Κ.Β.Σ., 2ος όροφος
Με τον καθηγητή πληροφορικής Βαγγέλη…
φωτογραφία με υπολογιστή
21/03/2019 11:30
Δ.Κ.Β.Σ., 2ος όροφος
Με τον καθηγητή πληροφορικής Βαγγέλη…
Xanagrafo_Lambardis
20/03/2019 19:00
Εικόνα θέματος: από την κρίση στη διάκριση
18/03/2019 19:00
Δ.Κ.Β.Σ., Ισόγειο
Με εισηγητή τον Νικόλαο Καρανάσιο, επίκουρο…
φωτογραφία από μια λέσχη ανάγνωσης
18/03/2019 18:30
Δ.Κ.Β.Σ., 1ος όροφος
Με συντονίστριες τις εκπαιδευτικούς Ευδοκία…
φωτογραφία με υπολογιστή
14/03/2019 11:30
Δ.Κ.Β.Σ., 2ος όροφος
Με τον καθηγητή πληροφορικής Βαγγέλη…
φωτογραφία με υπολογιστή
12/03/2019 11:30
Δ.Κ.Β.Σ., 2ος όροφος
Με τον καθηγητή πληροφορικής Βαγγέλη…