Υπηρεσία

Διαδανεισμός

Η Δημόσια Κεντρική βιβλιοθήκη Σερρών αναπτύσσει σύστημα διαδανεισμού έντυπου υλικού (βιβλίων, περιοδικών) με άλλες Βιβλιοθήκες, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών της. Για την υλοποίηση αυτού του σκοπού, είναι απαραίτητη η υπογραφή μεταξύ των δύο ενδιαφερόμενων Βιβλιοθηκών, ενός μνημονίου συνεργασίας, στο οποίο θα περιγράφονται οι όροι και οι προϋποθέσεις του δανεισμού, σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν σε κάθε Βιβλιοθήκη, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του αναγνωστικού  κοινού.