Υπηρεσία

Αναγνωστήριο

Στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών λειτουργεί αναγνωστήριο στο δεύτερο όροφο, όπου οι χρήστες της βιβλιοθήκης μπορούν να μελετήσουν και να κάνουν χρήση του ασύρματου δικτύου της βιβλιοθήκης, για την εκπόνηση των εργασιών τους.