Εγγραφή Νέου Μέλους

Γράφουμε το ονοματεπώνυμό μας με μικρά μαζί και το πατρώνυμο
Γράφουμε τον αριθμό ταυτότητας (σε περιπτώσεις παιδιών, γράφουμε αριθμό ταυτότητας και ονοματεπώνυμο γονέα)
Γράφουμε την ημερομηνία γέννησης πχ. 10/09/1979
Στατιστική κατηγορία
12 + 0 =
Λύστε αυτό το απλό μαθηματικό πρόβλημα και καταχωρήστε το αποτέλεσμα. Παράδειγμα, για 1+3 καταχωρήστε 4.