Υπηρεσία

Κέντρο Πληροφόρησης- Wifi

Το Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης αποτελεί τμήμα της Βιβλιοθήκης. Ιδρύθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», ενταγμένο στο Γ΄ ΚΠΣ και ακολουθεί τον Εσωτερικό Οδηγό Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης. Βρίσκεται στον 2ο όροφο σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο με δέκα (10) ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Η χρήση του διαδικτύου παρέχεται δωρεάν και υπάρχει και ασύρματη σύνδεση.

  • Για τη χρήση του Διαδικτύου τηρείται σειρά προτεραιότητας, αφού ενημερωθεί ο αρμόδιος υπάλληλος.
  • Η χρήση του Διαδικτύου επιτρέπεται σε ενήλικες. 
  • Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση αρχείων στο σκληρό δίσκο. Η αποθήκευση αρχείων μπορεί να πραγματοποιείται, από τους ενδιαφερόμενους, μόνο σε εξωτερικά μέσα αποθήκευσης (memory stick).
  • Υπάρχει δυνατότητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης, μέχρι 10 σελίδες κάθε φορά, ενημερώνοντας προηγουμένως το προσωπικό και καταβάλλοντας το σχετικό αντίτιμο.
  • Παρέχεται η δυνατότητα σάρωσης εικόνων και κειμένων (scanning) μετά από συνεννόηση και με τη βοήθεια του προσωπικού της Βιβλιοθήκης.
  • Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να δεσμεύσει τους υπολογιστές του Κέντρου Πληροφόρησης για κάποια εκπαίδευση ή για άλλο λόγο, που συνδέεται με τις δραστηριότητές της.
  • Οποιαδήποτε επέμβαση στα μηχανήματα απαγορεύεται ρητά και η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει αποζημιώσεις για τυχόν καταστροφές, οι οποίες γίνονται σκόπιμα ή και από βαρύτατη αμέλεια (ενδεχόμενο δόλο).
  • Είναι παράνομη η αντιγραφή οποιουδήποτε προγράμματος λογισμικού και επιφέρει τις από το νόμο προβλεπόμενες συνέπειες.