Υποστηρικτής

Υποστηρικτής: Εικόνα
Λογότυπο συλλόγου φίλων της βιβλιοθήκης

Υποστηρικτής: Χαρακτηριστικό Υποστηρικτή

Σύλλογος Φίλων Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών

Υποστηρικτής: Υπότιτλος

Ο Σύλλογος Φίλων Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών είναι πολιτιστικό Μη Κερδοσκοπικό σωματείο με έδρα την πόλη των Σερρών. Σκοποί του συλλόγου είναι:

- Η ανάληψη δραστηριοτήτων, για την παροχή βοήθειας στο έργο του Εφορευτικού Συμβουλίου της Δ.Κ.Β.Σ.

- Η εξασφάλιση της πληρέστερης δυνατής ικανοποίησης των πνευματικών και εκπολιτιστικών αναγκών του Σερραϊκού λαού.

- Η εθελοντική προσφορά από τα μέλη του συλλόγου και η παροχή βοήθειας, με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη και προβολή της Βιβλιοθήκης.

- Η υποκίνηση της αγάπης και του ενδιαφέροντος του κοινού για το βιβλίο.

- Η ενίσχυση της τοπικής πνευματικής ζωής με εκδόσεις, σεμινάρια, συνέδρια και άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες.

- Η διαφύλαξη του λαϊκού μας πολιτισμού.

- Η ανάληψη δραστηριοτήτων για την καταγραφή, διάσωση, φύλαξη στο χώρο της βιβλιοθήκης, της πολιτιστικής Σερραϊκής κληρονομιάς, όπως αυτή καταγράφεται σε βιβλία, φωτογραφίες, ταινίες, έντυπα και κάθε είδους άλλο υλικό.

- Η προβολή της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών ως εθνικού και πνευματικού ιδρύματος υψίστης σημασίας.

Email επικοινωνίας: filibiblio@gmail.com

Υποστηρικτής: Αρχεία προς Επισύναψη