Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη: Εικόνα

Εφορευτικό Συμβούλιο

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών διοικείται από τη Διευθύντρια και το Εφορευτικό Συμβούλιο το οποίο διορίζεται από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και η θητεία του είναι τριετής.

Το παρόν Εφορευτικό Συμβούλιο διορίστηκε με την αριθμ. 26795/Γ3/17.02.2016 (Α.Δ.Α: 7ΝΨΨ4653ΠΣ-14Ι) Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/93/24-2-2016.

Η σύνθεση του νέου Εφορευτικού Συμβουλίου είναι η εξής:

1. Καλόμοιρος Ιωάννης Καθηγητής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος          ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. Σιούλα Αγνή Βιβλιοθηκονόμος στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας - Συγγραφέας        ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. Παπούδα Καλλιόπη Νηπιοβρεφοκόμος στον παιδικό σταθμό Μητρουσίου               ΜΕΛΟΣ
4. Σαπουντζής Ιωάννης Συνταξιούχος Βιβλιοθηκονόμος τέως Διευθυντής της Δ.Κ.Β. Σερρών             ΜΕΛΟΣ
5. Πασχάλης Κωνσταντίνος Ελεύθερος Επαγγελματίας - Συγγραφέας              ΜΕΛΟΣ

Αναπληρωματικά μέλη:

1. Τσιώνης Θεοχάρης Ιατρός- ειδικός Γαστρεντερολόγος
2. Τόλιος Στυλιανός Ζωγράφος - Καθηγητής Καλλιτεχνικών
3. Παπαφωτίου Αριάδνη Δημοσιογράφος
4. Παπαδημητρίου Μαρία Φιλόλογος
5. Παπαευθυμίου Ελένη Νηπιαγωγός - Προϊσταμένη του 25ου Νηπιαγωγείου Σερρών