Υπηρεσία

Υπηρεσία παροχής αντιγράφων επιστημονικών άρθρων HEAL LINK

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών εγκαινιάζει τη συνεργασία της με την υπηρεσία παροχής αντιγράφων επιστημονικών άρθρων HEAL-Link σε πιλοτικό επίπεδο. Η HEAL-Link είναι ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών που λειτουργεί υπό μορφή κοινοπραξίας και αποτελείται από:

  • 37 Ακαδημαϊκά Ιδρύματα (22 Πανεπιστήμια και 15 Τ.Ε.Ι.)
  • 14 Ερευνητικά Ιδρύματα
  • Ακαδημία Αθηνών
  • Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος
  • Βιβλιοθήκη της Βουλής
  • Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
  • Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας
  • Πανεπιστήμιο Κύπρου

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε αρχεία ηλεκτρονικών επιστημονικών περιοδικών και βιβλίων και, υποβάλλοντας μια αίτηση στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη, να λάβουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα αντίγραφο του άρθρου που επιθυμούν. Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο της Βιβλιοθήκης 2321098550