Υπηρεσία

Κινητή Βιβλιοθήκη

Κινητή Βιβλιοθήκη: "Βιβλία σε 4 τροχούς ταξιδεύουν μέχρι τα πιο απομακρυσμένα σχολεία του νομού για τους μαθητές, οι οποίοι δεν έχουν το προνόμιο της πρόσβασης στη Βιβλιοθήκη".

Η Κινητή Μονάδα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών, είναι εξοπλισμένη με όλα τα σύγχρονα μέσα της τεχνολογίας και υποστηρίζει το έργο των εκπαιδευτικών, ενώ παράλληλα, εξασφαλίζει στους μαθητές την πληροφόρηση, την ψυχαγωγία και τα απαραίτητα εργαλεία για να εξοικειωθούν με το χώρο της γνώσης και της πληροφορίας. Καλύπτει τις ανάγκες εκείνων των σχολείων στα οποία δεν προβλέπεται η ίδρυση Σχολικών Βιβλιοθηκών ή δεν διαθέτουν χώρους για Βιβλιοθήκη. Χάρις στην οργάνωση και το πλήρη αυτοματισμό της προσφέρει στις σχολικές κοινότητες γρήγορη πρόσβαση σε κάθε είδους υλικό (έντυπο ή οπτικοακουστικό). Με την έναρξη της λειτουργίας της κινητής Βιβλιοθήκης επιτυγχάνονται οι εξής στόχοι :

-Αντιμετωπίζεται άμεσα η έλλειψη σχολικής Βιβλιοθήκης εκεί που δεν λειτουργεί και εξασφαλίζεται η σύνδεση της σχολικής μονάδας με τα εθνικά και διεθνή κέντρα πληροφόρησης.

-Παρέχεται η απαραίτητη υποστήριξη στην εκπαιδευτική διαδικασία των σχολείων και ειδικότερα στην πληρέστερη εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος, στην εκμάθηση της άντλησης πληροφοριών και στη γενική ψυχαγωγία των διδασκόντων και διδασκομένων.

-Διαμορφώνεται σταδιακά η απαραίτητη υποδομή και τεχνογνωσία για την εξάπλωση του θεσμού των Βιβλιοθηκών σε όλες τις σχολικές μονάδες.

-Παρέχονται υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και αξιοποιείται καλύτερα και με πιο σύγχρονα μέσα το υλικό που διαθέτουν.

-Επιτυγχάνεται η διασύνδεση της σχολικής κοινότητας με την τοπική κοινωνία και τους τοπικούς φορείς.

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών συμμετέχει από το 2015 στο Eco Festival με συνεχή παρουσία της Κινητής Βιβλιοθήκης, η οποία είναι επισκέψιμη από το κοινό.