Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη: Εικόνα

Προσωπικό Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών

Στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών εργάζονται σήμερα οι εξής:

Προσωπικό (Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου) ΙΔΑΧ

Μπουτζή Βασιλική : ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος - Προϊσταμένη

Ταουσάνης Αθανάσιος : ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος

Τρέντου Κωνσταντίνα : ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος

Χατζήνα Γαρυφαλλιά: ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος

Παπούλη Ασημένια : ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας

 

Μόνιμο Προσωπικό

Βραχλιώτου Μαρία : ΠΕ Βιβλιοθηκονόμος

Κιολεμένης Ιωάννης : ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων