Προσωπικότητα

Προσωπικότητα: Εικόνα
Βραχλιώτου Μαρία

Προσωπικότητα: Χαρακτηριστικό Προσωπικότητας

Βραχλιώτου Μαρία

Γεννήθηκε στις Σέρρες. Αποφοίτησε από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο- Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας το 2002. Το 2004 διορίστηκε στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κρήτης όπου και δούλεψε μέχρι και τις αρχές του 2011. Το 2005 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές στο Manchester Metropolitan University, λαμβάνοντας Msc στη Διαχείριση Πληροφοριών. Στη Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Ηρακλείου ασχολήθηκε με την καταλογογράφηση περιοδικών και ηλεκτρονικών βιβλίων, την πρόσκτηση έντυπων και ηλεκτρονικών περιοδικών και βιβλίων, την πρόσκτηση συλλογών CD-ROM και DVDs, καθώς και με την παραγγελία και διαχείριση πληροφοριακών Βάσεων Δεδομένων. Επίσης, ασχολήθηκε με την εκπαίδευση των χρηστών καθώς και με τη δημιουργία βοηθητικού εκπαιδευτικού υλικού, όπως φυλλάδια και εκπαιδευτικά βίντεο.

Από τον Μάιο του 2011 εργάζεται στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη των Σερρών.