Προσωπικό Βιβλιοθήκης

Γεννήθηκε στις Σέρρες. Αποφοίτησε από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο- Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας το 2002. Το 2004 διορίστηκε στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κρήτης όπου και δούλεψε μέχρι και τις …
Είναι πτυχιούχος του τμήματος «Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης» του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της …
Γεννήθηκε στις Σέρρες. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης. Το 2016 παρακολούθησε και ολοκλήρω…
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Πτυχιούχος του τμήματος βιβλιοθηκονομίας του Τ.Ε.Ι. Αθηνών. Εργάστηκε στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών κατά τα έτη 1993, 1994 και 1998 με διάφορες σχέσεις εργασίας. Συμμετε…
Γεννήθηκε στο Χρυσό Σερρών και είναι υπεύθυνη για την καθαριότητα της Βιβλιοθήκης. Είναι μητέρα τριών παιδιών. …