Προσωπικότητα

Προσωπικότητα: Εικόνα
Ασημένια Παπούλη

Προσωπικότητα: Χαρακτηριστικό Προσωπικότητας

Ασημένια Παπούλη

Γεννήθηκε στο Χρυσό Σερρών και είναι υπεύθυνη για την καθαριότητα της Βιβλιοθήκης. Είναι μητέρα τριών παιδιών.