Προσωπικότητα

Προσωπικότητα: Εικόνα
Βασιλική Μπουτζή

Προσωπικότητα: Χαρακτηριστικό Προσωπικότητας

Βασιλική Μπουτζή

Είναι πτυχιούχος του τμήματος «Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης» του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Εργάζεται ως βιβλιοθηκονόμος στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών από το 1990 με διάφορες σχέσεις εργασίας. Ξεκίνησε και συνέχισε την αναδρομική καταλογογράφηση και ταξινόμηση της συλλογής. Επίσης ήταν η πρώτη βιβλιοθηκονόμος που ασχολήθηκε με την καταχώρηση των τεκμηρίων στο αυτοματοποιημένο πρόγραμμα ΑΒΕΚΤ. Από το 1999 και μέχρι τον Αύγουστο του έτους 2002 εργάστηκε στα πλαίσια του προγράμματος «Υποστήριξη της Εκπαιδευτικής Πράξης από Κινητές Βιβλιοθήκες». Στη συνέχεια το έτος 2002 διορίστηκε ως βιβλιοθηκονόμος και από το έτος 2012 έχει αναλάβει τα καθήκοντα της Προϊσταμένης.