Προσωπικότητα

Προσωπικότητα: Εικόνα
Βασιλική Μπουτζή

Προσωπικότητα: Χαρακτηριστικό Προσωπικότητας

Βασιλική Μπουτζή

Γεννήθηκε στις Σέρρες. Πτυχιούχος του τμήματος βιβλιοθηκονομίας του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. Εργάζεται στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών από το 1990 με διάφορες σχέσεις εργασίας. Απασχολήθηκε συστηματικά με την αναδρομική καταλογογράφηση και ταξινόμηση της συλλογής. Συμμετείχε αποφασιστικά στην ολοκλήρωση της μηχανοργάνωσης της συλλογής της βιβλιοθήκης. Από το 1999 εργάζεται στα πλαίσια του προγράμματος «Υποστήριξη της Εκπαιδευτικής Πράξης από Κινητές Βιβλιοθήκες». Είναι μητέρα τεσσάρων παιδιών.