Προσωπικότητα

Προσωπικότητα: Εικόνα
Κωνσταντίνα Τρέντου

Προσωπικότητα: Χαρακτηριστικό Προσωπικότητας

Κωνσταντίνα Τρέντου

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Πτυχιούχος του τμήματος βιβλιοθηκονομίας του Τ.Ε.Ι. Αθηνών. Εργάστηκε στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών κατά τα έτη 1993, 1994 και 1998 με διάφορες σχέσεις εργασίας. Συμμετείχε στις εργασίες για την αναδρομική καταλογογράφηση και ταξινόμηση της συλλογής. Βοήθησε σημαντικά στην ολοκλήρωση της μηχανοργάνωσης της συλλογής της βιβλιοθήκης. Από το 1999 εργάζεται στα πλαίσια του προγράμματος « Υποστήριξη της Εκπαιδευτικής Πράξης από Κινητές Βιβλιοθήκες».