Προσωπικότητα

Προσωπικότητα: Εικόνα
Αθανάσιος Ταουσάνης

Προσωπικότητα: Χαρακτηριστικό Προσωπικότητας

Αθανάσιος Ταουσάνης

Γεννήθηκε στις Σέρρες. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης. Το 2016 παρακολούθησε και ολοκλήρωσε με επιτυχία το Mεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.I Κεντρικής Μακεδονίας, λαμβάνοντας Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση MBA. Το 2019 παρακολούθησε και ολοκλήρωσε με επιτυχία το Mεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, λαμβάνοντας Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική. Εργάζεται στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών από το 1996 με διάφορες σχέσεις εργασίας. Συμμετείχε στις εργασίες για την αναδρομική καταλογογράφηση και ταξινόμηση της συλλογής. Συνέβαλε αποφασιστικά στην ολοκλήρωση της μηχανοργάνωσης της συλλογής της βιβλιοθήκης. Είναι υπεύθυνος του τμήματος μηχανοργάνωσης και δικτύου της Βιβλιοθήκης. Από το 1999 μέχρι το 2002 εργάστηκε στη βιβλιοθήκη στα πλαίσια του προγράμματος «Υποστήριξη της Εκπαιδευτικής Πράξης από Κινητές Βιβλιοθήκες». Tο 2002 διορίστηκε με την ειδικότητα του βιβλιοθηκονόμου στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.