Προσωπικότητα

Προσωπικότητα: Εικόνα
Αθανάσιος Ταουσάνης

Προσωπικότητα: Χαρακτηριστικό Προσωπικότητας

Αθανάσιος Ταουσάνης

Γεννήθηκε στις Σέρρες. Πτυχιούχος του τμήματος βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης. Παρακολούθησε και ολοκλήρωσε με επιτυχία το Mεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (MBA) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.I Κεντρικής Μακεδονίας, λαμβάνοντας Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση MBA. Εργάζεται στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών από το 1996 με διάφορες σχέσεις εργασίας. Συμμετείχε στις εργασίες για την αναδρομική καταλογογράφηση και ταξινόμηση της συλλογής. Συνέβαλε αποφασιστικά στην ολοκλήρωση της μηχανοργάνωσης της συλλογής της βιβλιοθήκης. Είναι υπεύθυνος του τμήματος μηχανοργάνωσης και δικτύου της Βιβλιοθήκης. Από το 1999 μέχρι το 2002 εργάστηκε στη βιβλιοθήκη στα πλαίσια του προγράμματος «Υποστήριξη της Εκπαιδευτικής Πράξης από Κινητές Βιβλιοθήκες». Tο 2002 διορίστηκε με την ειδικότητα του βιβλιοθηκονόμου στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.