Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα
φωτογραφία κινητής

Η κινητή βιβλιοθήκη στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής

Εκδήλωση: Τοποθεσία
Δ.Κ.Β.Σ.
Δευτέρα, Νοέμβριος 20, 2023 - 08:00 - Δευτέρα, Νοέμβριος 20, 2023 - 13:00
Επίσκεψη της κινητής στο Ειδικό Δημοτικό Σερρών και στο ΕΝΕΕΓΥΛ. Η κινητή Βιβλιοθήκη πηγαίνει σε σχολικές μονάδες ΣΜΕΑΕ των Σερρών από την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου έως και το τέλος της σχολικής χρονιάς. Οι μαθητές-τριες γνωρίζουν από κοντά την κινητή βιβλιοθήκη και δανείζονται βιβλία. Για να οριστεί ημέρα και ώρα επίσκεψης στην εκάστοτε σχολική μονάδα ΣΜΕΑΕ, μπορείτε να τηλεφωνείτε στα τηλέφωνα 2321098550 και 2321098557.