Κινητή Βιβλιοθήκη - Επισκέψεις σε σχολεία του νομού μας

Κινητή Βιβλιοθήκη: "Βιβλία σε 4 τροχούς ταξιδεύουν μέχρι τα πιο απομακρυσμένα σχολεία του νομού για τους μαθητές, οι οποίοι δεν έχουν το προνόμιο της πρόσβασης στη Βιβλιοθήκη". Η κινητή βιβλιοθήκη επ…
Κινητή Βιβλιοθήκη: "Βιβλία σε 4 τροχούς ταξιδεύουν μέχρι τα πιο απομακρυσμένα σχολεία του νομού για τους μαθητές, οι οποίοι δεν έχουν το προνόμιο της πρόσβασης στη Βιβλιοθήκη".Η κινητή βιβλιοθήκη επισ…