Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα
κινητη βιβλιοθήκη

Επίσκεψη κινητής βιβλιοθήκης στο Δημοτικό Νηπιαγωγείο και Γυμνάσιο Ν.Σκοπού

Τρίτη, Νοέμβριος 7, 2023 - 09:00 - Τρίτη, Νοέμβριος 7, 2023 - 13:00
Η κινητή επισκέπτεται τα σχολεία για δανεισμό και ξεχρέωση Βιβλίων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 23210.98550.