Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα
φωτογραφία κινητής

Επίσκεψη κινητής βιβλιοθήκης στο 1ο και 2ο Δημοτικό Ηράκλειας

Τετάρτη, Νοέμβριος 15, 2023 - 09:00 - Τετάρτη, Νοέμβριος 15, 2023 - 13:00
Η κινητή επισκέπτεται τα σχολεία για δανεισμό και ξεχρέωση Βιβλίων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 23210-98550.