Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα
εικόνα με κινητή βιβλιοθήκης

Επίσκεψη κινητής βιβλιοθήκης στα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σιτοχωρίου και Μαυροθάλασσας

Τρίτη, Νοέμβριος 28, 2023 - 09:00 - Τρίτη, Νοέμβριος 28, 2023 - 14:00
Η κινητή επισκέπτεται τα σχολεία για δανεισμό και ξεχρέωση Βιβλίων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 23210-98550.