Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα
φωτογραφία κινητής βιβλιοθήκης

Επίσκεψη κινητής βιβλιοθήκης - Δ/Σ Σκουτάρεως - Κάτω Καμήλας Ν.Σερρών

Πέμπτη, Μάιος 25, 2023 - 08:00 - Πέμπτη, Μάιος 25, 2023 - 14:00
Επίσκεψη και δανεισμός βιβλίων