Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα
φωτογραφία κινητής βιβλιοθήκης

Επίσκεψη κινητής βιβλιοθήκης - Δ/Σ Προβατάς - Δημητρίτσι Ν.Σερρών

Δευτέρα, Μάιος 29, 2023 - 08:00 - Δευτέρα, Μάιος 29, 2023 - 14:00
Επίσκεψη και δανεισμός βιβλίων