Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα

Επίσκεψη κινητής βιβλιοθήκης - Δ/Σ Παλαιοκώμης Ν.Σερρών

Τετάρτη, Μάρτιος 22, 2023 - 08:00 - Τετάρτη, Μάρτιος 22, 2023 - 14:00
Επίσκεψη και δανεισμός βιβλίων σε μαθητές νηπιαγωγείου, δημοτικού και γυμνασίου.