Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα
φωτογραφία της κινητής βιβλιοθήκης

Επίσκεψη κινητής βιβλιοθήκης - Δ/Σ Ορεινής - Τερπνής Ν.Σερρών

Παρασκευή, Μάιος 26, 2023 - 09:00 - Παρασκευή, Μάιος 26, 2023 - 14:00
Επίσκεψη και δανεισμός βιβλίων σε μαθητές νηπιαγωγείου, δημοτικού και γυμνασίου.