Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα

Επίσκεψη κινητής βιβλιοθήκης - Δ/Σ Ν.Σούλι Ν.Σερρών

Τρίτη, Μάρτιος 21, 2023 - 08:00 - Τρίτη, Μάρτιος 21, 2023 - 14:00
Επίσκεψη και δανεισμός βιβλίων σε μαθητές νηπιαγωγείου, δημοτικού και γυμνασίου.