Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα

Επίσκεψη κινητής βιβλιοθήκης - Δ/Σ Λευκώνα Ν.Σερρών

Δευτέρα, Μάρτιος 27, 2023 - 08:00 - Δευτέρα, Μάρτιος 27, 2023 - 14:00
Επίσκεψη και δανεισμός βιβλίων σε μαθητές νηπιαγωγείου, δημοτικού και γυμνασίου.