Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα
φωτογραφία κινητής βιβλιοθήκης

Επίσκεψη κινητής βιβλιοθήκης - Δ/Σ Λευκώνα Δ.Σέρρων

Τετάρτη, Μάιος 31, 2023 - 08:00 - Τετάρτη, Μάιος 31, 2023 - 14:00