Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα

Επίσκεψη κινητής βιβλιοθήκης - Δ/Σ Κάτω Καμήλας - Τερπνής Ν.Σερρών

Πέμπτη, Μάρτιος 30, 2023 - 08:00 - Πέμπτη, Μάρτιος 30, 2023 - 14:00
Επίσκεψη και δανεισμός βιβλίων σε μαθητές νηπιαγωγείου, δημοτικού και γυμνασίου.