Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα

Επίσκεψη κινητής βιβλιοθήκης - Δ/Σ Ηράκλειας Ν.Σερρών

Πέμπτη, Μάιος 4, 2023 - 08:00 - Πέμπτη, Μάιος 4, 2023 - 14:00
Επίσκεψη στο 1ο και 2ο Δημοτικό για δανεισμό βιβλίων