Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα
φωτογραφία της κινητης βιλιοθήκης

Επίσκεψη κινητής βιβλιοθήκης - Δ/Σ Χρυσό - Ν.Σούλι Ν.Σερρών

Παρασκευή, Ιούνιος 9, 2023 - 08:00 - Παρασκευή, Ιούνιος 9, 2023 - 13:00
Επίσκεψη στο δημοτικό και στο νηπιαγωγείο για παραλαβή δανεισμένων βιβλίων.