Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα

Επίσκεψη κινητής βιβλιοθήκης - Δ/Σ Δημητρίτσι Ν.Σερρών

Παρασκευή, Απρίλιος 28, 2023 - 08:00 - Παρασκευή, Απρίλιος 28, 2023 - 14:00
Επίσκεψη και δανεισμός βιβλίων σε μαθητές νηπιαγωγείου και δημοτικού.