Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα
φωτογραφία της κινητής βιβλιοθήκης

Επίσκεψη κινητής βιβλιοθήκης - Δ/Σ Βαμβακόφυτου - Σιδηροκάστρου - Χαρωπού Ν. Σερρών

Τρίτη, Μάιος 30, 2023 - 09:00 - Τρίτη, Μάιος 30, 2023 - 13:00
Επίσκεψη και δανεισμός βιβλίων σε μαθητές νηπιαγωγείου, δημοτικού και γυμνασίου.