Εκδηλώσεις

Μεμονωμένες εκδηλώσεις της Βιβλιοθήκης ή φιλοξενούμενες
Φίλτρα Αναζήτησης
Λογότυπο δράσεων "αλλάζω σελίδα"
06/04/2020 08:00
Στο τρίτο μας εργαστήριο, μετατοπίζουμε το ενδιαφέρον μας στην φύση και στην σύνδεσή μας μαζί…
Λογότυπο δράσεων "αλλάζω σελίδα"
03/04/2020 08:26
Από απόσταση
3ο Εργαστήριο “ΑλλάΖω Σελίδα...από τη βιβλιοθήκη ↔ στο σπίτι”
Λογότυπο δράσεων "αλλάζω σελίδα"
31/03/2020 08:25
Από απόσταση
2ο Εργαστήριο “ΑλλάΖω Σελίδα...από τη βιβλιοθήκη ↔ στο σπίτι”
Λογότυπο δράσεων "αλλάζω σελίδα"
27/03/2020 08:19
Από απόσταση
1ο Εργαστήριο : "“Με σημαία την ελπίδα”
σελίδα προγράμματος
23/03/2020 19:00
Δ.Κ.Β. Σερρών Αμφιθέατρο
Εισήγηση: «Μετριοκρατία ή Αξιοκρατία;»…
λογότυπο δράσης
23/03/2020 19:00
φωτογραφία από ένα παλιό βιβλίο
21/03/2020 11:00