Ξένη Λογοτεχνία 6-8 ετών

18/04/2024
Επιτρέπεται μόνο το μπλε κατόπιν εντολής της μπλε πολιτείας. Οτιδήποτε μη μπλε απαγορεύεται, σύμφωνα με τον νόμο των χρωμάτων. Σ' έναν κόσμο όπου μόνο ένα χρώμα επιτρέπεται, θα βρει το κουράγιο ένα αγ…