Σερραϊκό Αποθετήριο

Αποθετήριο: Εικόνα
Εποποιία Αλβανικού έπους - Αντίσταση Μακεδονικών οχυρών

Αποθετήριο: Είδος Αποθετηρίου

Εποποιία Αλβανικού έπους - Αντίσταση Μακεδονικών οχυρών

Αποθετήριο: Όνομα
Δωρεά Π. Σοφιδιώτη
Αποθετήριο: Υπότιτλος
Αρχείο Ταγματάρχη Π/Β Γ. Κουρούκλη
Αποθετήριο: Πληροφορίες Εισαγωγής
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών 2008