Προσωπικότητα

Προσωπικότητα: Εικόνα
Πασχαλούδης Νίκος

Προσωπικότητα: Χαρακτηριστικό Προσωπικότητας

Πασχαλούδης Νίκος

Γεννήθηκε στην Τερπνή το 1936. Τελείωσε το γυμνάσιο Νιγρίτας και σπούδασε Φυσικός στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εργάστηκε ως καθηγητής, γυμνασιάρχης και προϊστάμενος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Σερρών. Το 1996 δημοσίευσε μια σειρά διηγημάτων στην εφημερίδα Παρατηρητής.

Έργα του:

1. Τα Τερπνιώτικα και τα Νιγριτινά, Αθήνα 2000, 2η έκδοση www.nikospaschaloudis.gr

2. Τότε που παίζαμε, Αθήνα 12001, Θεσσαλονίκη 22008

3. Οι Λαζαρίνες της Βισαλτίας, Θεσσαλονίκη 2002

4. Δημοτικά τραγούδια του Θεολόγου Ευβοίας, Σέρρες 2006

5. Δημοτικά τραγούδια, η μουσική παράδοση της Νιγρίτας και της Βισαλτίας, Θεσσαλονίκη 2007.

6. Η Τερπνή, αναφορές στο χθες και στο σήμερα, Θεσσαλονίκη 2012.

7. Η Βισαλτία του χθές, η ζωή στο αγροτικό περιβάλλον της Νιγρίτας και των χωριών της Βισαλτίας, Θεσσαλονίκη 2013