Προσωπικότητα

Προσωπικότητα: Εικόνα
Μαρασλής Στέλιος

Προσωπικότητα: Χαρακτηριστικό Προσωπικότητας

Μαρασλής Στέλιος

Ανάμεσα στους λίγους διαλεκτούς λαογράφους, που με την παρουσία τους τιμούν πανελληνίως το όνομα των Σερρών. Με την εμβρίθεια και την ανεξάντλητη περί τα λαογραφικά ασχολία του (κυρίως στη στήλη «H Θεσσαλονίκη και o Κόσμος» του κ. Βόρειου στην εφημ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» Θεσ/νίκης) δεν άφησε θέμα, για το όποιο να μην εξέφρασε τη γνώμη του. Αλλά και τα λογοτεχνικά του κείμενα (διηγήματα κλπ.) στο «Μακεδονικό Ημερολόγιο» πολλών σε συνέχεια ετών είναι αξιολογότατα. Ο Μαρασλής είναι γεννημένος λαογράφος και λογοτέχνης. Γι' αυτό και δεν συνεθλίβει κάτω από το βάρος των καθηκόντων του σαν Δημοσίου Λειτουργού, πρώτα, και σαν κουρασμένου συνταξιούχου τώρα. Ο Μαρασλής γεννήθηκε στη Συνασό της Καππαδοκίας και προσέφυγε στην Ελλάδα κατά την Μικρασιατική καταστροφή. Υπηρέτησε Έπαρχος στον Έβρο, Τμηματάρχης στην Γεν. Διοίκηση Θράκης και Δ/τής στη Νομαρχία Αττικής, καθώς και στη Νομαρχία Σερρών, από oπου και συνταξιοδοτήθηκε. Ασχολήθηκε από πολλά χρόνια με την ιστορία και τη λαογραφία της ιδιαιτέρας του πατρίδος Καππαδοκίας, άλλα και για τη νέα του πατρίδα (τας Σέρρας) πολλές ιστορικολαογραφικές μελέτες, άρθρα και σχολιάσματα τοπικού ενδιαφέροντος έγραψε (όπως περί της ονομασίας Δαρνάκης - Δαρνακοχώρια, για το έθιμο «οι ντουντουλάδες») «Δαρνάκικα δημοτικά τραγούδια» κλπ.). Έγραψε κι' δημοσίευσε πάνω από 40 διηγήματα Καππαδοκικής ηθογραφίας στα περιοδικά της Κωνσταντινουπόλεως «Κόσμος» «Νέος Άνθρωπος» και «Επιθεώρησις». Δυο εκτενείς ιστορικές πραγματείες: α) «Οικονομικαί και πολιτικαί σχέσεις του Καππαδοκικού Βασιλείου μετά του Ποντιακού τοιούτου» και β) «Η Μαλακοπαία» δημοσιεύθηκαν σαν επιφυλλίδες η πρώτη στην «Μακεδονία» το 1930 και η δεύτερη στην εφημ. «Ο Αγών» Δράμας το 1927. Υπήρξε εκ των κυριοτέρων συνεργατών της «Παγκαππαδοκικής Ηχούς των Αθηνών», στην οποία δημοσίευσε (1950-51) δέκα μονογραφίες. Στα τοπικά έντυπα των Σερρών (ημερήσια και περιοδικά) υπάρχει σκόρπιο ένα πλήθος εργασιών και κειμένων του, που δημοσιεύτηκαν κατά καιρούς. Χρημάτισε πρόεδρος του Παραρτήματος «Ενώσεως Ελλήνων Λογοτεχνών» στα Σέρρας (1958-59) και μετείχε ως μέλος στο Σύλλογο «Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών», ως και στον «Σύνδεσμο Σερραίων Λογοτεχνών».