Προσωπικότητα

Προσωπικότητα: Εικόνα
Αγγειοπλάστης Γιώργος

Προσωπικότητα: Χαρακτηριστικό Προσωπικότητας

Αγγειοπλάστης Γιώργος

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΗΣ γεννήθηκε στα Σέρρας το 1947. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την καταγραφή και δημοσιοποίηση της εξέλιξης της μουσικής στη γενέτειρά του. ?ρθρα του, που αφορούν στη σερραϊκή μουσική παραγωγή μέχρι και τα τέλη του εικοστού αιώνα, έχουν φιλοξενήσει και παρουσιάσει περιοδικά της περιφέρειας και του κέντρου. Δημιούργησε αρχείο από φωτογραφικό και έντυπο υλικό. Μεγάλο μέρος του εξέδωσε και κατά καιρούς εξέθεσε. Παρουσίασε νέους καλλιτέχνες της λόγιας μουσικής. Οργάνωσε αφιερώματα σε μουσικούς με τεκμηριωμένη προσφορά στην πόλη των Σερρών, με πρώτο τον περισσότερο σημαντικό Σερραίο μουσικοσυνθέτη Χρήστο Π. Σταματίου (1909-1998), μέρος του έργου του οποίου επίσης εξέδωσε. Παράλληλα, πρωτοστάτησε στην ίδρυση ή αναδιοργάνωση μουσικών συλλόγων, σχημάτων και χορωδιών πολυφωνικής μουσικής, συμμετέχοντας από το 1965 ως μέλος και εκπρόσωπός τους.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1. Δημοτικά τραγούδια της περιοχής Σερρών, εναρμόνιση και επεξεργασία για μικτή χορωδία Χρήστου Π. Σταματίου. Επιμέλεια, έκδοση της Μικτής Χορωδίας Σερρών, Σέρρες 1983.

2. Η μουσική στις Σέρρες από τις αρχές του εικοστού αιώνα μέχρι σήμερα. Λεύκωμα, (φωτογραφίες - ιστορία), έκδοση ιδιωτική, συνεργασία με Χρήστο Γ. Παπαδόπουλο, Σέρρες 1986.

3. Εν τη μουσική παιδεύειν, ό,τι ενδιαφέρει ένα χορωδό. Έκδοση ιδιωτική, πληροφορίες, ιστορία, Σέρρες 1989.

4. Ωδείον Σερρών «Ορφεύς» 1934-1940. Λεύκωμα, ιστορία, έκδοση της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών (αρ. 2), Σέρρες 1989.

5. Η μουσική στην πόλη των Σερρών κατά τον εικοστό αιώνα, Μέρος δεύτερο. Λεύκωμα, ιστορία, έκδοση ιδιωτική, συνεργασία με Χρήστο Γ. Παπαδόπουλο, Σέρρας 1991.

6. Στοιχεία για την εξέλιξη της μουσικής τον εικοστό αιώνα στα Σέρρας με μια σύντομη αναδρομή στο παρελθόν. Πληροφορίες, ιστορία, έκδοση του περ. Γιατί, Σέρρας Χριστούγεννα 1992.

7. 40 τραγούδια της πόλης των Σερρών. Μελέτη, έκδοση ιδιωτική, Σέρρες 1994.

8. Οκτώ κείμενα σερραϊκής μουσικής ιστοριογραφίας. Ιστορία, έκδοση του Πολιτιστικού Συλλόγου Βυρώνειας, Σέρρες 1996.

9. Πηγές και μουσική βιβλιογραφία των Σερρών (1828-1998), προσωπογραφία, καταγραφή, ειδήσεις. Έκδοση της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών (αρ. 6), Σέρρες 2001.

10. Χρήστου Π. Σταματίου, 10 έργα για πιάνο - βιολί - τσέλο, βιολί, φωνή και πιάνο. Επιμέλεια, έκδοση CD ROM από τη Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης (Δ.Ε.Π.Κ.Α) του Δήμου Σερρών, Σέρρες 2001.

ΛΟΙΠΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Στην αδημοσίευτη εργασία με τον τίτλο Γιώργου Κ. Αγγειοπλάστη: Εργογραφικά. Αρθρογραφία στον τοπικό κ.λπ. τύπο, κυκλοφορία της σε ανάτυπα, δημοσιεύσεις σε τοπικά κ.λπ. πανελλήνια περιοδικά, σχόλια, συμμετοχές σε εκδοτικές εργασίες φορέων, ιδρυμάτων, ιδιωτικές τρίτων.