Προκήρυξη

Προκήρυξη: Εικόνα
Το λογότυπο της βιβλιοθήκης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (INVERTER) ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ.

16/06/2021 - 25/06/2021