Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα

Ξενάγηση 8ου Δημοτικού Σχολείου. Τάξη Β1.

Εκδήλωση: Τοποθεσία
Ξενάγηση στον 1ο και 2ο όροφο της βιβλιοθήκης.
-