Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα
Βιβλιοθηκάριος της Βασόρας

«Τα παιδιά φαντάζονται την Ειρήνη». Με τη νηπιαγωγό Ελένη Χαρού.

Εκδήλωση: Τοποθεσία
Δ.Κ.Β.Σ. 1ος όροφος
Δευτέρα, Φεβρουάριος 26, 2024 - 18:45 - Δευτέρα, Φεβρουάριος 26, 2024 - 20:00
Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 6:45-8:00μμ. «Τα παιδιά φαντάζονται την Ειρήνη». Με τη νηπιαγωγό Ελένη Χαρού. Μέσα από μια αληθινή ιστορία, μια όμορφη κατασκευή και δυο τραγούδια, τα παιδιά φαντάζονται την Ειρήνη. Για ηλικίες 4-7 ετών. Με προεγγραφή 2321098557. Στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης.