Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα
φωτογραφία με υπολογιστή

Το παιχνίδι της αλήθειας, μια διαδραστική αναζήτηση στον ψηφιακό κόσμο

Εκδήλωση: Τοποθεσία
Δ.Κ.Β.Σ., 1ος όροφος
Παρασκευή, Μάρτιος 15, 2019 - 10:00 - Παρασκευή, Μάρτιος 15, 2019 - 12:00

Με το Γλωσσολόγο-Παιδαγωγό Παναγιώτη Μωυσίδη θα μάθ ουμε πώς να αποφεύγουμε τους κινδύνους του διαδικτύου και πώς να χρησιμοποιούμε αποδοτικά την πληροφορία στον ψηφιακό αλλά και στον φυσικό κόσμο, δηλαδή τις Βιβλιοθήκες. Για τις τάξει ς Α’, Β’ και Γ’ Γυμνασίου. Προγραμματισμένες επισκέψεις σχολείων. Με προεγγραφή. Στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης.