Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα
εικόνα με τον Αίσωπο να διαβάζει ιστορίες

«Οι μικροί αναγνώστες στη χώρα του Αισώπου».

Εκδήλωση: Τοποθεσία
Δ.Κ.Β.Σ., 1ος όροφος
Σάββατο, Δεκέμβριος 7, 2019 - 10:30 - Σάββατο, Δεκέμβριος 7, 2019 - 13:30

«Οι μικροί αναγνώστες στη χώρα του Αισώπου». Με την Μαγδαληνή Μοσχογιάννη, εκπαιδευτικό. Μια δράση που θα περιλαμβάνει ποικίλες δραστηριότητες, όπως δημιουργική ανάγνωση, αναδιήγηση μύθων, παιχνίδια με λέξεις και εικόνες, κατασκευές, ζωγραφική, παιχνίδι και ασκήσεις δημιουργικής γραφής. Για ηλικίες 6-9 ετών. Με προεγγραφή. Στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης.