Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα
εικόνα του Αισώπου να διαβάζει ιστορίες

«Οι μικροί αναγνώστες στη χώρα του Αισώπου».

Εκδήλωση: Τοποθεσία
Δ.Κ.Β.Σ., 1ος όροφος
Σάββατο, Νοέμβριος 2, 2019 - 10:30 - Σάββατο, Νοέμβριος 2, 2019 - 13:30

 

Με την Μαγδαληνή Μοσχογιάννη, εκπαιδευτικό. Μια δράση που θα περιλαμβάνει ποικίλες δραστηριότητες, όπως δημιουργική ανάγνωση, αναδιήγηση μύθων, παιχνίδια με λέξεις και εικόνες, κατασκευές, ζωγραφική, παιχνίδι και ασκήσεις δημιουργικής γραφής. Για ηλικίες 6-9 ετών. Με προεγγραφή. Στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης.