Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα
θυμωμένο παιδί

«Ο θυμός…ξεθύμωσε» για νηπιαγωγεία

Τετάρτη, Νοέμβριος 15, 2023 - 10:00 - Τετάρτη, Νοέμβριος 15, 2023 - 11:30
29ο νηπιαγωγείο Σερρών (21π). Θα υλοποιείται από την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2022 και κάθε Τετάρτη έως και τη λήξη της σχολικής χρονιάς, από τις 10:00 έως τις 11:30. Συναισθήματα…Χαρά, λύπη, φόβος, θυμός…Θυμώνουμε όλοι; Γιατί; Μήπως μπορούμε να κάνουμε κάτι για να διαχειριστούμε το θυμό μας; Υπεύθυνη του προγράμματος η νηπιαγωγός Ελένη Χαρού. Για πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 2321098557.