Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα
φωτογραφία με υπολογιστή

Μαθήματα υπολογιστών για αρχάριους

Εκδήλωση: Τοποθεσία
Δ.Κ.Β.Σ., 2ος όροφος
Τρίτη, Μάρτιος 12, 2019 - 11:30 - Τρίτη, Μάρτιος 12, 2019 - 13:00

Με τον καθηγητή πληροφορικής Βαγγέλη Γκιμπερίτη. Μαθαίνουμε τις βασικές λειτουργίες των Η/Υ και του διαδικτύου. Για ενήλικες. Στον 2ο όροφο της βιβλιοθήκης.