Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα
φωτογραφία από μια λέσχη ανάγνωσης

Λέσχη ανάγνωσης δασκάλων

Εκδήλωση: Τοποθεσία
Δ.Κ.Β.Σ., 1ος όροφος
Δευτέρα, Μάρτιος 18, 2019 - 18:30 - Δευτέρα, Μάρτιος 18, 2019 - 20:00

Με συντονίστριες τις εκπαιδευτικούς Ευδοκία Χρηστομ άτη και Ζήνα Μπουγιάλα . Θα πραγματοποιηθεί η 2 η συνάντηση της λέσχης ανάγνωσης παιδικού λογοτεχνικ ού βιβλίου που απευθύνεται σε δασκάλους Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσ ης. Είσοδος ελεύθερη. Στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης.