Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα
αφίσα της εκδήλωσης

“Jingle all the way to some Christmas fun!”

Εκδήλωση: Τοποθεσία
Δ.Κ.Β.Σ., 1ος όροφος
Σάββατο, Δεκέμβριος 21, 2019 - 11:00 - Σάββατο, Δεκέμβριος 21, 2019 - 13:00

“Jingle all the way to some Christmas fun!”. Μια δράση της Μ.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.Σ. Θα διασκεδάσουμε «Χριστουγεννιάτικα», με κατασκευές, παιχνίδι και τραγούδι. Για ηλικίες 9-12 ετών. Με προεγγραφή. Στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης.